logo

ענבל שגיב, מתרגמת

עמודים קבועים

בזמן האחרון

נושאים

קולגות

ניהול

סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת

05/02/2014

סטטיסטיקה
יצא לאור בתרגומי סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת מאת חוה פרנקפורט-נחמיאס ואנה לאון-גררו בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

900 עמודים ברורים ומחכימים שמאפשרים לתלמידי מדעי החברה להשתמש בצורה נכונה בכלים סטטיסטיים שונים, וגם להבין טוב יותר את החברה שבה אנחנו חיים, בזכות דוגמאות מציאותיות.

מתוך ההקדמה:

“לאורך כל הספר אחנו מדגישות את הרלוונטיות של הסטטיסטיקה לחיי היום-יום וחיינו המקצועיים. למעשה, הסטטיסטיקה כרוכה עד כדי כך בחיינו, עד שלעתים קרובות מתעלמים מחשיבותה ומן השימושים בה.”

ואפילו קיבלתי תודה מיוחדת בהקדמה למהדורה העברית 🙂 .לא נכתבו תגובות »

לא נכתבו תגובות לקטע זה.

כתיבת תגובה