logo

ענבל שגיב, מתרגמת

עמודים קבועים

בזמן האחרון

נושאים

קולגות

ניהול

מדע בדיוני בישראל

עבודת התזה שלי לתואר שני, “מדע בדיוני בישראל“, נכתבה בהנחיית פרופסור גדעון טורי ז”ל והוגשה בשנת 1999 ליחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל-אביב.
תקציר התזה נמצא כאן.
את העבודה במלואה אפשר לקרוא באינטרנט: כאן בקובץ PDF, כאן כדף אינטרנט, וכאן להורדה כקובץ ZIP של מסמך וורד.
גרסאות נוספות המתאימות יותר לקריאה דיגיטלית במכשירים שונים: EPUB, MOBI.
מאמרים אחרים שלי בנושא מדע בדיוני נמצאים כאן.