logo

ענבל שגיב, מתרגמת

עמודים קבועים

בזמן האחרון

נושאים

קולגות

ניהול

אתר במערכת

ספרים שתרגמתי – כריכות

My translations in print

turing  וריטי  על אהבה ושמחת חיים

הניצוץ שבאפר כננת האווירונאוט כננת האווירונאוט חתולה לבנה

SohenHashay-170x227 תלת ממד בן ברית

ללמוד מהטובים ביותר מבוא לתקשורת המונים זאבי הלילה סוף הלילה

  עיר של נשמות אבודות

  

    breast סטטיסטיקה

 

 

tea2

east

  
Untitled